De tijd is een spiraal

De Maya…103176032_MAYA_KALENDER

  • konden de banen van de planeten en de veranderingen van deze banen in de tijd, met een hoge nauwkeurigheid  meten.
  • zagen de tijd veel meer dan een klok, ze was een spiraal zonder een begin of een einde.
  • noemden zichzelf niet alleen de herders van het universum, maar ook de herders van de tijd.
  • waren in staat de samenhang tussen het universum, de aarde en de mensheid te ervaren.

De mens werd en wordt nog steeds gezien als de verbinding tussen hemel en aarde.

Tzolkin

De Tzolkin is de heilige kalender van de Maya. Deze energetische matrix zorgt voor de verbinding tussen ieder van ons met het universum. Ze draait bij alles wat er hier op aarde gebeurt als de universele scheppingsmatrix voortdurend op de achtergrond mee. Deze matrix is het weefpatroon van de schepping dat los staat van tijd en ruimte. Het is een code die door zijn harmonische getallenrelaties en archetypische zeggingskracht de herinnering aan het hart van Al-Wat-Is openbaart.

Het wachtwoord om deze te code te ontsluiten is liefde. Het is de liefde om vanuit je eigen plek voortdurend met de onbegrensdheid van alles wat mogelijk is om te gaan. Alleen jouw intentie bepaalt welke mogelijkheden er zich voor jou zullen openbaren.

De Tzolkin

  • vertegenwoordigt de universele orde. Iedere kin van de Tzolkin staat in verband met alle andere kins. Iedere kin mag je beschouwen als de toegangspoort tot de gehele matrix.
  • heeft als sleutelgetallen 13 en 20
  • het potentieel van een ieder hier op aarde weer. Ook geeft de Tzolkin ons informatie over het waarom van bepaalde gebeurtenissen in ons leven.
  • geeft de 13 verschillende fasen van het scheppingsproces en ook de 20 gezichten van de kwaliteit van de schepping weer. Er zijn dus in totaliteit 260 verschillende combinaties mogelijk. Ieder mens heeft bij zijn geboorte de combinatie van één van de fasen uit het scheppingsproces en één van de gezichten van de schepping, als de weergave van zijn eigen innerlijke kracht, meegekregen. Deze combinatie is de sleutel tot ieders energetische imprint.
  • is het instrument om je eigen weg te ‘lezen’ waarlangs je bent gekomen, te ervaren waar je op dit moment staat en te zien waar je naar toe wilt in je proces naar een hoger bewustzijn of je werkelijke essentie.
  • is het instrument om jezelf te leren kennen en bewust te kiezen voor de weg die je wilt gaan.

De belangrijkste Maya kalender, de heilige Tzolkin, heeft een omloop van 260 dagen en elke dag heeft een eigen karakter en energie. Deze kalender laat je elke dag opnieuw zien dat er zeer krachtige energie is die jou ondersteunt en bijdraagt aan jouw welzijn.

126506897_HUNAB_KU_VECTORFILEPersoonlijke profiel

Met  Tzolkin  kun je heel eenvoudig jouw persoonlijke profiel samenstellen: jouw kwaliteiten, jouw talenten en de blauwdruk van je levenspad. Wat je zo te weten komt over jezelf en je leven kun je dagelijks toepassen. Je kunt je levenspad tot nu toe beter begrijpen en ontdekken waar je staat onderweg naar de nieuwe tijd. Door de Tzolkin in je leven te integreren, word je je bewust van de energie die elke dag beschikbaar is vanuit de Kosmos voor jouw creaties: je projecten, plannen, wensen, relaties. Kortom, voor je hele leven.

Ik werk al jaren met de Tzolkin en het is verbluffend om elke keer de samenhang van iemands doel en passie in zijn of haar leven te zien.

De tijd is een spiraal