Waar het verleden je heeft gebracht staat vast.
Hoe je verder reist bepaal je zelf.

Werkwijze169998047_SKY_LADDER

Mijn manier van werken als LifeCoach is niet vanuit één stroming of visie, maar ik integreer velerlei technieken en methodieken uit reguliere- en alternatieve stromingen. Dat geeft juist het beoogde effect. Ik zie de mens als één geheel, waarin alles invloed kan hebben op alles; deze holistische visie kenmerkt mijn werk. Psychisch/mentaal, emotioneel, voeding, beweging, ziel en lichaam, energetisch, alles kan aan bod komen.

Zelfvertrouwen

In het werken richt ik mij veelal op het onderwerp ‘zelfvertrouwen’, omdat uit mijn ervaring in de praktijk blijkt dat veel mensen daar tegenaan lopen. Daaruit voortvloeiend maak ik gebruik van het model ‘Ladder naar Zelfvertrouwen’ dat mensen helpt om zichzelf te (her)vinden, waardoor ze met meer vertrouwen en gelukkiger in het leven staan.

Als hulpverlener heb ik jarenlange ervaring zowel individueel als met groepen, om mensen via o.a. visualisatie naar de diepere laag in jezelf te begeleiden. Vaak komt het neer op het verwerken van vroegere ervaringen, trauma’s, doorwerken van emoties en inzichten verkrijgen.

Als LifeCoach zet ik technieken in die vooral op het hier en nu gericht zijn; hoe kies je er nu voor om met jezelf om te gaan, wat maakt jou werkelijk gelukkig, zoals bijvoorbeeld opkomen voor jezelf. Ik werk met dat wat er is, wat zich aandient, dus geen vooropgezet plan. Humor, liefde, authenticiteit, kennis, mensgericht, passie, holistisch zijn zo wat steekwoorden die op mijn manier van werken van toepassing zijn.

 

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten!